Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz

Magistrát hlavního města Prahy
www.praha-mesto.cz

ÚMČ Praha 8
www.praha8.cz

Portál veřejné správy ČR
www.portal.gov.cz

Gerontologické centrum Praha 8
(Česká alzheimerovská společnost)
www.gerontocentrum.cz

Centrum sociálních služeb Praha
(Infocentrum sociální pomoci)
www.csspraha.cz/

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb Praha 8
www.ouss8.cz

Informační servis o službách pro seniory
www.gerontologie.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
www.ochrance.cz