Cílová skupina uživatelů

 1. Senioři (osoby s demencí Alzheimerova typu nebo s vaskulární demencí lehkého a středního stupně).
 2. Věková struktura cílové skupiny:
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Služba je určena přednostně občanům hl. m. Prahy. Mimopražští žadatelé mohou být přijati pouze v případě, že zařízení má více jak 1 měsíc volnou kapacitu, je dořešena výše dofinancování z místa bydliště a přijetí žadatele je odsouhlaseno odborem SOC MHMP.

 

Okolnosti vylučující poskytování pobytové sociální služby:

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 

Další okolnosti vylučující poskytnutí pobytové sociální služby:

 1. naplněná kapacita domova
 2. zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 3. zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou osoba žádá

Sociální služba domov se zvláštním režimem zajišťuje pobytovou sociální službu pro 211 uživatelů.

Personál, který pracuje na tomto oddělení, je speciálně proškolen v komunikaci s touto skupinou seniorů. Při poskytované péči respektují individualitu uživatele s důrazem na vstřícnost, trpělivost a empatii.

Náplň dne uživatelů obsahuje všední denní činnosti, které jsou kombinovány aktivitami zaměřenými na uchování co nejdelší soběstačnosti s využíváním dlouhodobé paměti, stimulací smyslů a navázáním kontaktu s ostatními uživateli. Je kladen důraz na dobrovolnost a zapojení rodinných příslušníků.

 

Ubytování

Jedno, dvou, tří a jeden čtyřlůžkový pokoj, které jsou vybavené základním nábytkem (lůžko, noční stolek, stůl, židle, polička, skříň) a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Toalety a koupelny jsou společné.
Uživatelé oddělení specializované péče se účastní a zapojují do všech kulturně-společenských akcí pořádaných domovem.

Kapacita oddělení 211 míst
Počet jednolůžkových pokojů 47
Počet dvoulůžkových pokojů 71
Počet třílůžkových pokojů 6
Počet čtyřlůžkových pokojů 1

 

Výše úhrad od 1.1.2021

Ceník úhrad

Typ pokoje Denní úhrady
Jednolůžkový Ubytování* 200,- Kč
Strava 170,- Kč
Vícelůžkový Ubytování* 191,- Kč
Strava 170,- Kč
* Cena za ubytování zahrnuje úklid, praní a žehlení prádla a drobné opravy prádla a ošacení.

V případě, že výše důchodu nepokryje plnou výši úhrady za poskytovanou sociální službu, dostává uživatel 15% ze svého příjmu jako kapesné. Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči.

Příspěvek na péči je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je určen na zajištění služeb sociální péče, nelze ho tedy použít na zaplacení hygienických pomůcek, regulačních poplatků (za pobyt v nemocnici, za recept, léky, apod.). Nárok na tento příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Žádost o příspěvek na péči lze podat na Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.

 

Fakultativní služby

Sazebník fakultativních činností