Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař a specialisté, kteří do domova docházejí. V případě potřeby akutního lékařského zásahu je volána rychlá záchranná služba.

Do domova docházejí tito odborní lékaři:

  • oční lékař
  • ušní, nosní, krční lékař
  • logoped
  • ortoped
  • chirurg
  • psycholog
  • psychiatr
  • rehabilitační lékař

Služby sociální péče jsou poskytovány prostřednictvím pracovníků domova, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu této profese.

Rehabilitace je poskytována pouze na doporučení lékaře.

Služby sociální péče zahrnují podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podporu a pomoc např. při osobní hygieně, při podávání stravy, atd.), podporu a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále zahrnují činnosti, které vedou k  rozvoji a udržení osobních i sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity a podporu a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Napomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit uživatelům co nejvyšší možnou míru zapojení se do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto jejich stav vylučuje, zajištění důstojného prostředí a zacházení.