Domov pro seniory Kobylisy
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Mirovická 19/1027
182 00 Praha 8

IČ: 70872996
DIČ: CZ70872996
Č.ú.: 2001310018 / 6000
ID datové schránky: evvy4kh

telefonní ústředna
Tel.: 284 001 711
ředitelka
Mgr. Zuzana Steinbauerová
Tel.: 284 001 703
Mob.: 721 857 422
E-mail: steinbauerova@ddkobylisy.cz
ekonom – asistent ředitele
Ing. Jitka Ratajová
Tel.: 284 001 702
Mob.: 606 719 979
E-mail: ratajova@ddkobylisy.cz
zástupce ředitelky pro zdravotně sociální útvar
Mgr. Iva Vyšatová
Tel.: 284 001 704
Mob.: 721 969 827
E-mail: vysatova@ddkobylisy.cz
vedoucí ekonomického a technickohospodářského útvaru
Ing. Nikola Laurincová
Tel.: 284 001 714
Mob.: 778 767 310
E-mail: laurincova@ddkobylisy.cz
referentka THP
Zdenka Benešová
Tel.: 281 001 724
Mob.: 605 212 336
E-mail: benesova@ddkobylisy.cz
personalistka
Mgr. Jana Turynská Šmídová
Tel.: 284 001 736
Mob.: 724 506 428
E-mail: personalista@ddkobylisy.cz
sociální pracovnice / evidence žádostí
Silvie Majtánová, DiS.
Tel.: 284 001 716
Mob.: 724 506 429
E-mail: majtanova@ddkobylisy.cz
Bc. Tereza Kubajková, DiS.
Tel.: 284 001 741
Mob.: 608 933 407
E-mail: kubajkova@ddkobylisy.cz
Mgr. Lenka Sedláčková
Tel.: 284 001 729
Mob.: 606 719 965
E-mail: sedlackova@ddkobylisy.cz
Bc. Lenka Urbanovská
Tel.: 284 001 738
Mob.: 773 779 687
E-mail: urbanovska@ddkobylisy.cz
vedoucí stravovacího úseku
Ivana Pechrová
Tel.: 284 001 715
Mob.: 607 511 052
E-mail: pechrova@ddkobylisy.cz
nutriční terapeutka
Ema Veselská
Tel.: 284 001 713
E-mail: nutrice@ddkobylisy.cz
aktivizace
Mob.: 608 728 253
E-mail: aktivizace@ddkobylisy.cz