Domov pro seniory Kobylisy
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Mirovická 19/1027
182 00 Praha 8

IČ: 70872996
DIČ: CZ70872996
Č.ú.: 2001310018 / 6000
ID datové schránky: evvy4kh

telefonní ústředna
Tel.: 284 001 711
ředitel
Mgr. Ondřej Šimon, MPA
Tel.: 284 001 711
Mob.: 777 779 212
E-mail: reditel@ddkobylisy.cz
zástupce ředitele
Mgr. Václav Irovský 
Tel.: 284 001 711
Mob.: 778 970 350
E-mail: irovsky@ddkobylisy.cz
personalistka
Michaela Legemzová
Tel.: 284 001 711
Mob.: 724 506 428
E-mail: personalista@ddkobylisy.cz
ekonom
Ing. Jitka Ratajová
Tel.: 284 001 711
Mob.: 606 719 979
E-mail: ratajova@ddkobylisy.cz
vedoucí útvaru zdravotní péče
Dana Kalfařová
Tel.: 284 001 711
Mob.: 728 149 268
E-mail: dana.kalfarova@ddkobylisy.cz
asistentka ředitele

Nikola Vodochodská
Tel.: 284 001 714
Mob.: 778 970 345
E-mail: nikola.vodochodska@ddkobylisy.cz
vedoucí útvaru sociální péče
Mgr. Veronika Dudová
Tel.: 284 001 711
Mob.: 778 970 340 
E-mail: veronika.dudova@ddkobylisy.cz
vedoucí útvaru technickohospodářského
Markéta Roubová
Tel.: 284 001 711
Mob.: 778 969 830
E-mail: marketa.roubova@ddkobylisy.cz
sociální pracovnice / evidence žádostí
Bc. Tereza Kubajková, DiS.
Mob.: 608 933 407
E-mail: tereza.kubajkova@ddkobylisy.cz 
Mgr. Lenka Sedláčková
Mob.: 606 719 965
E-mail: lenka.sedlackova@ddkobylisy.cz 
Bc. Lenka Urbanovská
Mob.: 773 779 687
E-mail: lenka.urbanovska@ddkobylisy.cz
nutriční terapeutka
Bc. Barbora Dvořáková
Mob.: 778 970 355
E-mail: barbora.dvorakova@ddkobylisy.cz
vedoucí terapeutické péče
Bc. Diana Svobodová
Tel.: 284 001 711
Mob.: 778 970 380
E-mail: diana.svobodova@ddkobylisy.cz