Domov pro seniory Kobylisy
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Mirovická 19/1027
182 00 Praha 8

IČ: 70872996
DIČ: CZ70872996
Č.ú.: 2001310018 / 6000
ID datové schránky: evvy4kh

telefonní ústředna
Tel.: 284 001 711
ředitel
Mgr. Ondřej Šimon MPA
Tel.: 284 001 703
Mob.: 777 779 212
E-mail: reditel@ddkobylisy.cz
zástupce ředitele
Mgr. Václav Irovský 
Tel.: 284 001 704
E-mail: irovsky@ddkobylisy.cz
personalistka
Michaela Legemzová
Tel.: 284 001 736
Mob.: 
E-mail: personalista@ddkobylisy.cz
ekonom
Ing. Jitka Ratajová
Tel.: 284 001 702
Mob.: 606 719 979
E-mail: ratajova@ddkobylisy.cz
zdravotně sociální útvar
asistentka ředitele
Nikola Vodochodská
Tel.: 284 001 714
Mob.: 
E-mail: nikola.vodochodska@ddkobylisy.cz
vedoucí THP
Markéta Roubová
Tel.: 284 001 724
Mob.: 
E-mail: marketa.roubova@ddkobylisy.cz
sociální pracovnice / evidence žádostí
Bc. Tereza Kubajková, DiS.
Tel.: 284 001 741
Mob.: 608 933 407
E-mail: kubajkova@ddkobylisy.cz
Mgr. Lenka Sedláčková
Tel.: 284 001 729
Mob.: 606 719 965
E-mail: sedlackova@ddkobylisy.cz
Bc. Lenka Urbanovská
Tel.: 284 001 738
Mob.: 773 779 687
E-mail: urbanovska@ddkobylisy.cz
vedoucí stravovacího úseku
Tel.: 284 001 715
Mob.: 
E-mail: 
nutriční terapeutka
Bc. Barbora Dvořáková
Tel.: 284 001 713
E-mail: nutrice@ddkobylisy.cz
aktivizace
Mob.: 608 728 253
E-mail: aktivizace@ddkobylisy.cz