PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Domov pro seniory Kobylisy (dále jen Domov) se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek (zákon o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze tohoto zákona.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky na doméně ddkobylisy.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je plně nebo částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Níže uvedený text je přístupný:

Na stránkách jsou zveřejněny informace v podobě dokumentů ve formátech pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp z důvodu, že obsahují formátování, které není možné jednoduše převést do html, jsou příliš velké nebo není možné udělat konverzi. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalované prohlížeče, které jsou zdarma (Acrobat reader, prohlížeče dokumentů společnosti Microsoft, případně LibreOffice).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standart Web Content Accessibility Guidelines-WCAG 2.1. Prohlášení bude pravidelně revidováno.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na: Domov pro seniory Kobylisy

       Mirovická 1027/19

       182 00 Praha 8

       e-mail:  nikola.vodochodska@ddkobylisy.cz

       tel: 284 001 711

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz